ÖFK beslutade att bilda Idrotts AB

Vid ett extra årsmöte beslutades att ÖFK ska bilda ett Idrotts AB samt om stadgeändringar i ÖFKs stadgar som har med bildandet av ett Idrotts AB att göra.

- Jag är glad över det förtroende som det extra årsmötet och medlemmarna har givit styrelsen och styrelsen jobbar vidare mot sportslig och ekonomisk framgång, säger ÖFKs ordförande Daniel Kindberg.

ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser