Östersunds FK blir till Aktiebolag

ofk_nyhetsbild340
Östersunds Fotbollsklubb byter, efter beslut på extra årsmöte, organisationsform och från och med 1 februari 2017 bedrivs elitverksamheten i klubben som aktiebolag. Aktiebolaget heter Östersunds FK Elitfotboll AB med organisationsnummer 559084-7777.

Bolagsbildandet innebär en del ändringar som berör partners och andra intressenter kopplade till ÖFK. Den största skillnaden är utan tvekan att moms nu kommer tillämpas, både utgående och ingående.

Februari månad kommer att vara en övergångsperiod, och om det uppstår några oklarheter eller funderingar som kan härröra till detta; tveka inte att höra av er. Ingångna avtal med föreningen rörande säsongen 2017 är upplåtna till bolaget och därför påverkas inga rättigheter rörande t ex sponsring eller andra samarbeten. Östersunds FK som förening finns kvar och kommer fortfarande bedriva verksamhet.

Kontaktpersoner för detta är främst ÖFK:s ekonom Martin Johansson som nås på: Telefon: 070 211 62 35 Mail: martin.johansson@ostersundsfk.se Skulle han inte kunna svara så går det bra att ta funderingar och frågor med kansliet, främst Lasse Landin.

Glada fotbollshälsningar
Östersunds Fotbollsklubb

ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser