Anmälningstiden för Team 12-17 är nu avslutad

Ansökningstiden till Team 12-17 är nu avslutad. Intresset har varit enormt och vi måste tyvärr dra ett streck nu. Platserna på ståplats räcker inte till.
Vi hade bokat upp 150 säsongsbiljetter till Team 12-17. På ett dygn hade 234 ungdomar anmält sig. Ett fantastiskt gensvar! Vi har därför beslutat att samtliga 234 ska få vara med i Team 12-17.
Under onsdag-torsdag kommer samtliga som fått plats att meddelas via mail där datum och plats för när kontrakten ska skrivas under finns med.
ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser