Östersund Pride

Idag är det dags för Östersund Pride. ÖFK är med för att medverka till ett öppnare samhälle som tar vara på allas möjligheter.

Samling i Badhusparken Östersund. Tåget avgår kl 14.00. ÖFK har en egen avdelning. Efter tåget blir det tal i Badhusparken bl.a. av ÖFK samt mer festligheter.

Välkomna!

ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser