Östersunds Fotbollsklubb gör en utbildningssatsning för att förebygga sexuellt våld och våld

Som en ledande aktör inom fotbollen, den största idrotten i såväl Sverige som världen, så anser vi att vi har ett ansvar att också bidra till samhällsförändring. Det vill vi nu göra genom att arbeta förbyggande mot våld och övergrepp. Även om vi är långt fram i vårt trygghetsarbete så är det här ytterligare en del vi behöver arbeta med i vår strävan att skapa trygghet både utanför och på plan. Det är genom att ta ansvar på alla sätt vi kan, som vi i slutändan både vinner mästerskap och bidrar till ett bättre samhälle.
Vi är inte perfekta och även våra spelare kan brista i omdöme och moral. Vi vill därför göra vad vi kan för att bidra till en kultur som vi kan vara stolta över på alla plan. Hela vår organisation kommer därför att under 2018 få en fördjupad kunskapssatsning kring just normer, sexuellt våld och förebyggande arbete. Nina Rung och Peter Svensson, två experter inom området som vi känner väl genom vårt ambassadörskap för Huskurage, har fått uppdraget att tillsammans ta fram en utbildning med start under 2018.

”Vi har jobbat med Peter tidigare, i bland annat SEF:s code of conduct, och vi ser det som ett naturligt led i att skapa djupare förståelse och bredare kunskap om strukturer i samhället. Vi ser mycket fram emot 2018 års olika arbeten,” säger ordförande Daniel Kindberg.
För ytterligare frågor om klubbens ställningstagande kontakta Daniel Kindberg,
daniel.kindberg@ostersundshem.se

”Att Östersund som första klubb nu ser till att alla inom organisationen får ökad kunskap om normer, övergrepp och sexualbrott är oerhört glädjande. Det visar att Östersund går sin egen väg och på allvar utmanar alla andra i vad en fotbollsklubb kan och bör göra. Vi ser fram emot att tillsammans med ÖFK förebygga övergrepp och sexuellt våld,” Säger Nina Rung, kriminolog, föreläsare och grundare av Huskurage

För frågor om utbildningen kontakta Nina Rung och Peter Svensson, peter@huskurage.se

ÅRSMÖTE Östersunds FK

Årsmöte Östersunds FK

Datum: Måndag 5 mars

Tid: Kl 18:30

Plats: Loungen Jämtkraft Arena

Välkomna
ÅRSMÖTE ÖFK-Ungdom

Årsmöte ÖFK-Ungdom

Datum: Måndag 5 mars

Tid: Direkt efter ÖFKs årsmöte

Plats: Loungen Jämtkraft Arena

Välkomna
ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser