Förtydligande om biljettsläppet till Arsenal hemma

3401

Med tanke på det stora intresset för matchen mot Arsenal den 15 februari vill vi vara extra tydliga med vad som gäller kring de olika biljettsläppen – samt uppmärksamma er på några förändringar.

De som köpt säsongskort innan den 18 december klockan 12:00 får möjlighet att köpa två biljetter per säsongskort precis som tidigare meddelats. Alla som tecknar säsongskort från och med 18 december klockan 12.00, ges möjlighet att köpa en biljett per säsongskort. Säsongskortsinnehavare kommer med på förturen om de köper sitt säsongskort senast den 23:e december 17:00.

Avseende nya medlemskap (de som inte var medlem 2017), vill vi göra alla uppmärksamma på att medlemskap tecknade från 18:e december klockan 12.00 och framåt inte kommer medföra en plats på förturslistan.

Avseende förnyade medlemskap (de som förnyar sitt medlemskap från 2017 till 2018), vill vi göra alla uppmärksammade att endast medlemskap tecknade innan den 18:e december klockan 19:00 medför en plats på förturslistan.

Vi vill även tydliggöra att det kommer finnas en kvot för medlemmar så att de som inte har säsongskort eller är medlem också ges möjlighet att köpa biljetter.

Ovan innebära att biljettsläppen kommer att genomföras enligt följande:

Mitten av januari: Säsongskort tecknade innan den 18:e december klockan 12.00 (exakt datum meddelas senare)

22/1/2018 12:00: Säsongskort som tecknats mellan den 18:e december kl. 12:00 och den 23:e december kl: 17:00
23/1/2018 12:00: Medlemskap som förnyats innan den 18 december kl. 19.00 och nya medlemskap tecknade innan den 18:e december 12:00.
24/1/2018 12:00: Försäljningen öppnar för allmänheten

ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser