I årets kulturakademi samarbetar ÖFK med Glada Hudik-teatern

  • Karin porträtt

  • Alla människor är lika mycket värda oavsett diskrimineringsgrund. Kan vi ta tillvara på våra olikheter och styrkor kommer vi bli oövervinneliga, säger Daniel Kindberg, ordförande i Östersunds Fotbollsklubb.

Glada Hudik-teatern är en teatergrupp med utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare. Målet med verksamheten är att alla ska få göra det man är bra på och att skapa en utvecklande och meningsfull verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Teatern möjliggör möten som inte skulle ha skett i vanliga fall, vilket gör att rädslor och fördomar övergår till förståelse och vänskap.

Teatern har rönt stora framgångar med föreställningen Elvis, långfilmen Hur många lingon finns det i världen?, reklamprofilen ICA-Jerry och nu senast med den moderna tolkningen av Trollkarlen från Oz, med specialskriven musik av Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe.

  • I årets kulturakademi ska vi tillsammans med Glada Hudik-teatern sätta upp en musikal, något Glada Hudik-teatern har tidigare erfarenheter av och där vi har mycket att lära, säger Karin Wahlén, kulturcoach i ÖFK.

  • Som gammal fotbollsspelare ser jag extra mycket fram emot att jobba med Östersunds Fotbollsklubb, säger Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern.

  • För det första tycker jag att vi har mycket gemensamt, vi håller oss inte inom några satta ramar, vi följer ingen norm. Det här visar på vilket mod ÖFK har, att de med ett öppet sinne tar sig an vilken utmaning de än ställs inför. Det är uppfriskande och utvecklande för alla inblandade, fortsätter Pär Johansson.

Musikalen kommer att äga rum i november.

Faktaruta:

Sedan våren 2012 har ÖFK har jobbat långsiktigt med kultur för att vinna fler matcher. På och utanför planen.

2012 Kulturmöten

2013 Teater

2014 Boken Min resa till ÖFK

2014 Konst

2015 Passa boken

2015 Svansjön

2016 En musikalisk manifestation för dem som just nu flyr genom Europa

2017 Sapmi Represent

Under hösten 2016 blev vi också Sveriges första hbtq-certifierade idrottsförening.

För ytterligare frågor kontakta:

Karin Wahlén

karin.wahlen@ostersundsfk.se

+46 768 96 22 54


ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser