Team 12-17 är fulltecknat

Annons Team 12-17 2018 Rättad version

Det tog bara ett dygn från när allmänhetens möjlighet att teckna sig för ett deltagande i årets Team 12-17 innan gränsen på 250 platser hade passerats. Ett fantastiskt gensvar från våra ungdomar.

- Vad händer nu?

- Nu kommer samtliga som anmält sig få ett mail med information om vilken dag, tid och plats som kontraktsskrivningen ska äga rum.

- Vilka ska skriva på kontraktet?

- Den ungdom som anmält sig samt en vårdnadshavare skriver på kontraktet tillsammans med en spelare från ÖFK (Dennis eller Douglas).

- Varför är det så viktigt att en vårdnadshavare är med och skriver på?

- ÖFK anser att det är ett mycket viktigt beslut som ungdomarna tar. Ett beslut som ska tas på allvar och då ska en vårdnadshavare vara med.

- Får ungdomarna sitt säsongskort vid samma tidpunkt?

- Nej säsongskortet delas ut i samband med ÖFKs hemmamatcher i Allsvenskan.

ÖFK Team 12-17 är en klubb där ungdomar som är mellan 12 och 17 år erhåller ett fritt årskort, ståplats, på ÖFKs hemmamatcher förutsatt att du förbinder Dig att avstå alkohol och droger under hela året fram till 31 december. Du skriver på ett avtal där du bekräftar detta. Avtalet gäller tills vidare och Du kommer att få bekräfta det en gång per år tills det år Du fyller 18 år för att få möjligheten att få ut ett nytt årskort.

Du måste alltså vara alkohol- och drogfri kontinuerligt 24 timmar om dygnet över hela året för att få tillgång till ett nytt årskort den kommande säsongen.

- I år kommer vi att ha 250 årskort att dela ut, säger Lasse Landin kanslichef i ÖFK. – Detta erbjudande kommer säkert att bli fulltecknat snabbt så det gäller att anmäla sig så fort som möjligt.

- Ungdomar födda 2006 är de yngsta som välkomnades till denna säsong. ÖFK Team 12-17 är alltså för ungdomar mellan 12 och 17 år d.v.s. födda 2001 – 2006. Fjolårets medlemmar har förtur på medlemskap fram t.o.m. tisdag 13 mars. Medlemmar som fyller 18 år i år får inte vara med.

När anmälan blivit godkänd och registrerad är det dags för kontraktsskrivning tillsammans med en förälder torsdag den 15 mars kl 16 – 18 i Kärnan, Östersund. Det går inte att skicka via ombud eller liknande. Vi är noga med att projektet är seriöst och föräldrarna har ett ansvar i att kolla att ungdomarna håller sin del av avtalet, d v s att vara helt drog- och alkoholfri från det att avtalet tecknas, 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan året ut.

- Du som blir antagen som medlem skall visa respekt för det Du erhåller helt kostnadsfritt genom ÖFK Team 12-17. Det är fullständigt självklart att Du sköter Dig på ett bra sätt – i arenan, på stan, i skolan m m och är en god kamrat i alla lägen.

- Ambassadörer för ÖFK Team 12-17 två spelare i ÖFK. Douglas Bergqvist och Dennis Widgren. Det är i första hand dessa som skriver under ”kontraktet” tillsammans med Dig och en av Dina föräldrar (målsman).

ÖFK förbehåller sig rätten att ändra/utveckla utformningen av konceptet fortlöpande. Säsongskortet berättigar till en plats på Norra stå under ÖFKs samtliga hemmamatcher i Allsvenskan 2017.

Vi tackar våra samarbetspartners, Region Jämtland Härjedalen, Diös och Alanders Bil som stöttar ÖFK Team 12-17 och skapar mervärden i detta projekt.

PS! Om Du känner till någon som fått ett kort men inte uppfyller avtalet, mejla oss på abuse@ostersundsfk.se

Välkommen till ÖFK Team 12-17
Hälsar Östersunds FK

ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser