Värdegrund

page0001

ÖFKs Värdegrund

Definition på värdegrund: Ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten och en beskrivning av de värderingar som vi delar och som styr vårt handlande och beteende.

ÖFKs värdegrund exemplifieras genom våra värderingar som är (ÖLUPP):

Öppenhet
Långsiktighet
Uppriktighet och ärlighet
Pålitlighet
Professionalism

Öppenhet

Vi välkomnar alla som delar våra värderingar och vill stödja oss i vårt arbete.
Vi välkomnar mångfald, respekterar andras åsikter och verkar för dialog.
Vi vill främja en arbetsmiljö karaktäriserad av respekt och glädje.

Långsiktighet

Vi värnar om långsiktiga och hållbara relationer med våra spelare, ledare, samarbetsföreningar och sponsorer.
Vi Vågar fatta beslut idag som ger bedömda resultat om flera år.
Vi ger aldrig upp.

Uppriktighet och ärlighet

Vi är uppriktiga genom att vara klara och tydliga i vår kommunikation inom och utom föreningen.
Vi förväntar oss också att bli bemötta på ett ärligt och uppriktigt sätt.
Vi står för rent spel och håller oss till regelverket på och utanför planen.

Pålitlighet

Vi håller det vi lovar – vi lovar inte mer än vi kan hålla.
Vi ska upplevas som trygga och säkra.
Vi försöker alltid göra vårt bästa – i alla sammanhang

Professionalism

Vi fattar beslut utifrån genomtänkta strategier.
Vi har en god ekonomisk hushållning.
Vi lever som vi lär – vi följer våra värderingar.

Östersunds FK:s styrelse april 2011

ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser
Our Sponsors
osdsport
Our Sponsors
adidas
Svenska Spel
svenskaspel
Our Sponsors
ostersundshem
Our Sponsors
snohjarta
Our Sponsors
jamtkraft
Our Sponsors
icasupermarket1
Our Sponsors
intersport
Our Sponsors
berners
XL BYGG
XL-Bygg
Our Sponsors
polarissverige.com
Our Sponsors
dios.se
Our Sponsors
byggtjansten
Our Sponsors
lansforskringar
Our Sponsors
kornboden
Our Sponsors
bilbolaget
Our Sponsors
nordlock
Gravyrbutiken
gravyrbutiken_start
Our Sponsors
140