CSR

KULTURAKADEMIN
Vilka är era värdeord? Hur kommunicerar ni dem?
Vi jobbar med kultur i olika former för att bli bättre fotbollsspelare och bättre medmänniskor. Vi har stått på scen, vi har träffat författare och dansare och skrivit en bok – nu ska vi bli konstnärer. Vi lever våra värdeord.
Genom att använda vårt arbete i er kommunikation utåt kan ni vara med och bidra till ett bättre samhälle. Genom att bidra kan ni vara med och förändra. Och få god utväxling i ert arbete både i form av CSR och i förhållande till er värdegrund.
Vårt kulturarbete har uppmärksammats både lokalt och i riksmedia och är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta att generera publicitet och innehåll till vår klubb.
Och kanske också ditt företag.

KULTURAKADEMIN

Vilka är era värdeord? Hur kommunicerar ni dem?

Vi jobbar med kultur i olika former för att bli bättre fotbollsspelare och bättre medmänniskor. Vi har stått på scen, vi har träffat författare och dansare samt skrivit en bok – nu ska vi bli konstnärer. Vi lever våra värdeord.

Genom att använda vårt arbete i er kommunikation utåt kan ni vara med och bidra till ett bättre samhälle. Genom att bidra kan ni vara med och förändra. Och få god utväxling i ert arbete både i form av CSR och i förhållande till er värdegrund.

Vårt kulturarbete har uppmärksammats både lokalt och i riksmedia och är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta att generera publicitet och innehåll till vår klubb.

Och kanske också ditt företag.

UNGDOMENS HUS

ÖFK är inte bara verksamma på fotbollsplanen. Föreningen tar även socialt ansvar (CSR) i samhällsfrågor som till exempel integrering, mångfald, ungdomar och missbruk. En viktig del av det sociala arbetet sker i Ungdomens Hus. Syftet med verksamheten är att förbättra ungdomars förutsättningar till en bra och hälsosam fritidssysselsättning. Ungdomens Hus fungerar som:

¤ en mötesplats för alla oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning eller ålder.

¤ en samlingsplats för ungdomar där de kan mötas, vila och fika inför sina träningspass.

¤ en möjlighet för ungdomar att pröva olika aktiviteter.

¤ en inkörsport till samhället för ungdomar med invandrarbakgrund.

¤ en mötesplats för kunskapsutbyte mellan unga aktiva, ledare och tränare för olika idrotter.

ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser
Our Sponsors
osdsport
Our Sponsors
adidas
Svenska Spel
svenskaspel
Our Sponsors
ostersundshem
Our Sponsors
snohjarta
Our Sponsors
jamtkraft
Our Sponsors
icasupermarket1
Our Sponsors
intersport
Our Sponsors
berners
XL BYGG
XL-Bygg
Our Sponsors
polarissverige.com
Our Sponsors
dios.se
Our Sponsors
byggtjansten
Our Sponsors
lansforskringar
Our Sponsors
kornboden
Our Sponsors
bilbolaget
Our Sponsors
nordlock
Gravyrbutiken
gravyrbutiken_start
Our Sponsors
140